Monitoring

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu istnieje monitoring zewnętrzny.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest PSP Gwoździec, Gwoździec 71 37-433 Gwoździec.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia. Więcej informacji na stronie internetowej www.pspgwozdziec.bojanow.pl w zakładce obowiązek informacyjny lub w siedzibie Administratora”.