Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

przez admin

Akcja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia jest zawsze wielkim szkolnym wydarzeniem. W bieżącym roku szkolnym IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony był 4 października, w przebieg którego zaangażowali się uczniowie klas 3-8. Kilka dni wcześniej przygotowywali się do tego dnia przygotowując plakaty, przygotowując konkursy i oczywiście powtarzając tabliczkę mnożenia. Nad sprawdzaniem „tabliczkowej wiedzy” podczas prowadzonych konkursów i zabaw czuwała komisja z klasy ósmej powołana przez Panią Annę Szczęch, nauczyciela matematyki i pomysłodawcę akcji w naszej szkole. Za bezbłędne odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki. Nauczyciele również mogli sprawdzić swoją pamięć w zakresie tabliczki mnożenia. Okazało się, że wszyscy egzamin zdali pomyślnie. ŚDTM wpisze się na stałe w harmonogram uroczystości w naszej szkole, gdyż wzbudził dużo emocji, wszyscy świetnie się bawili i utrwalili tabliczkę mnożenia.