Rada Rodziców


Rada Rodziców 2020/2021

Magdalena Woś – przewodnicząca

Krystyna Jarosz – zastępca przewodniczącej