Biblioteka szkolna

Czas pracy biblioteki

w roku szkolnym 2022/2023 :

wtorek 7.30-8.00, 9.50-10.50,

czwartek 7.30-8.00, 9.50-10.50.