Sprzątanie Świata

przez Barbara Kobylarz

Poraz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji mającej na celu promowanie utrzymywania czystości i porządku, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Uczniowie otrzymali rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszli aby posprzątać okolice szkoły i teren naszej pięknej miejscowości.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zebrać wiele worków pełnych odpadów.