2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

przez Barbara Kobylarz

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie
2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.

Głównym celem tego święta jest przeciwstawianie się zarówno dyskryminacji jak i stereotypom dotyczącym osób dotkniętych autyzmem.

Odpowiednia wiedza zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób autystycznych.

Poznaj autyzm

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka. Główne różnice zobaczymy w sposobie komunikacji, nawiązywaniu relacji, wyrażaniu emocji, nauce oraz różnorodnych schematach zachowań .

  Autyzm to zespół cech, które utrudniają budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i sprawiają, że ludziom trudniej jest odnaleźć się
w różnych sytuacjach społecznych.

Autyzmu powoduje trudności zarówno
w kontaktach społecznych, jak i w uczeniu się oraz postrzeganiu otoczenia.

ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy
i AIDS.

W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego dziecka na około 150 – jako że autyzm należy do tzw. chorób cywilizacyjnych, ta liczba stale rośnie. W Liczbach bezwzględnych to ok. 400 tysięcy osób

Mimo iż, wraz ze wzrostem ilości diagnozowanych osób, wzrasta również wiedza na temat przyczyn, objawów i metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, świadomość społeczna na jego temat jest wciąż niewystarczająca.

Zrozumieć autyzm

Każda osoba jest indywidualnością, nie ma także dwóch takich samych osób
z Autyzmem.

Każda osoba ma swój indywidualny charakter, odczuwa emocje, nawiązuje relacje.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to nie tylko wyizolowanie i sztywne przywiązanie do schematów…
to bardzo szeroki wachlarz zachowań,

które są następstwem emocji
i specyficznego sposobu odbierania świata. 

Autyzm towarzyszy przez całe życie. 

Pomyśl….

„Spektrum autyzmu jest długie
i szerokie… i wszyscy się na nim znajdujemy.

Kiedy się w to wierzy, łatwo zobaczyć ile mamy ze sobą wspólnego.„ „

Lisa Genova

Przygotowała Bernadeta Dul