Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Mateusz Szwed

Zastępca przewodniczącego: Julia Lesiczka